-TAHKİMİN AVANTAJLARI

Tahkim süreci gizlidir

Tahkim yargılaması, duruşmalar halka açık değildir. Yargılamada sadece taraflar/vekiller ve hakemler bulunur. Böylelikle tarafların gizli bilgilerinin, ticari sırlarının 3.kişiler, rakipler ve medyadan korunması sağlanır

Hakemler alanlarında uzman kişilerden oluşmaktadır.

Taraflar alanlarında uzman olan hakemleri serbestçe belirleyebileceklerdir.

Tahkim Kararları icra edilebilir niteliktedir.

Hakem veya Hakem Heyeti kararları mahkemeye tevdi edilerek tasdik ve icra olunur.

Tahkimde kısa zamanda sonuca ulaşılır.

Tahkim yargılamasının en geç bir yıl içinde tamamlanması esastır.

Tahkim Davası daha ucuza mal olur.

Yargılamanın kısa sürmesinde kaynaklı taraflara maddi avantaj sağlayacaktır.