-ARABULUCULUĞUN AVANTAJLARI

Arabuluculuk iradidir. Arabuluculuğa başvurmak, müzakerelere devam etmek, anlaşmak veya süreci sona erdirmek tarafların elindedir.

Süreç boyunca taraflar eşittir.

Arabuluculuk süreci gizlidir. Süreçte görüşülen hususlara ve düzenlenen belgelere ilişkin hiçbir içerik, tarafların rızası olmadıkça açıklanamaz, paylaşılamaz.

Arabuluculuk süreci esnektir. Taraflar kendi çözümlerini kendileri ürettiklerinden hukuka ve ahlaka aykırı olmamak kaydıyla, sınırsız çözüm bulma imkanına sahiptirler.

Taraflar sonuca doğrudan katkıda bulunurlar. Her iki taraf da istemediği, kabul etmediği bir sonuçla karşılaşmaz.

Taraflar arasında çekişme değil işbirliği söz konusu olmaktadır. Arabuluculuk, uyuşmazlığın çözülmesi sonrasında taraflar arasındaki ilişkilerin korunmasına ve sürdürülmesine elverişli bir süreçtir. Bu açıdan barışçıl bir çözüm yoludur.

Tarafların anlaşmaları halinde düzenlenecek anlaşma belgesi ilam hükmündedir. Taraflar, kendi ürettikleri çözümü, anlaşma belgesiyle belgelendirdiklerinde, bu anlaşma belgesi taraflar ve avukatları tarafından imzalanmışsa icra edilebilirlik şerhine gerek olmaksızın; yalnızca taraflar veya yalnızca avukatları tarafından imzalanmış ise mahkemeden icra edilebilirlik şerhi alınarak ilam vasfını kazanır.

Arabuluculuk hızlıdır. Tarafların, yıllarca devam sürebilecek dava yolu yerine, uyuşmazlıklarını arabuluculuk yoluyla birkaç saat, birkaç gün, birkaç hafta gibi kısa süreler içerisinde çözebilmesi mümkündür.

Arabuluculuk yöntemi ekonomiktir.  Dava masrafı veya harç ödenmesi, ilam vekalet ücreti gibi yargılama giderlerine hükmedilmesi söz konusu değildir.

Arabuluculuk sürecinde anlaşmaya varamaması halinde, tarafların yargı yollarına başvurma hakkı devam eder. Diğer yandan bir uyuşmazlığın arabuluculuk yoluyla çözülmesi halinde, anlaşılan uyuşmazlık konusunda dava açılamaz.

Arabuluculukta kazan-kazan ilkesi hakimdir. Her iki tarafın iradesinin birbirine uygun olması halinde anlaşma belgesi düzenlenecektir. Dolayısıyla kaybeden taraf yoktur.