:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: GTO TAHKİM VE ARABULUCULUK MERKEZİ (GTO TAM) :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Oda üyelerimizin, iş insanlarının hukuki uyuşmazlıklarda, davaların görülmesi sırasında yaşadığı zaman kaybı ve bunun getirdiği maddi kayıplar, ticari sırların 3.kişiler önünde açığa çıkması gibi problemlerin önüne geçilmesi, Adli Yargının yaşadığı iş yoğunluğuna alternatif çözüm oluşturması amacıyla, 5174 Sayılı TOBB Kanununun Odamıza verdiği yetki neticesinde, Oda Meclisimizin 31.07.2019 tarih ve 39-16 sayılı oluruyla, Gaziantep Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezinin açılmasına karar verilmiştir.

Tahkim ve Arabuluculuk Merkezimizin açılışı 11.12.2019 tarihinde TOBB Başkanı Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu’ nun katılımıyla sağlanmıştır.

Tarafların iradelerinin uyuşmasını ön planda tutan bir çözüm yöntemi olan Tahkim, kanunların menetmediği konularda taraflar arasında doğmuş veya doğacak anlaşmazlıkların “Tahkim Sözleşmesi” veya “Tahkim Şartı” denilen bir sözleşme hükmü uyarınca devlet yargısına başvurmadan taraflarca ve/veya yetkili şahıs ve mercilerce tayin edilmiş bulunan gerçek kişiler (hakemler) tarafından, hakem davası sonucunda verilen bir hakem kararı ile çözümlenmesidir.

Arabuluculuğun iş ve ticari davalarda dava şartı olmasından dolayı, toplum tarafından bilinirliği, uygulanması hızlı bir şekilde artmıştır. Ancak diğer bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olan Tahkimin henüz tam olarak tanınırlığı bulunmamaktadır. Bu nedenle merkez, özellikle Tahkim konusunda yoğunlaşmakla birlikte, Arabuluculuk konusunda da eğitimler, seminerler vererek ayrıca merkeze ait salonun üyelerin ihtiyaç duyması halinde tahsis ederek, Arabuluculuğun yerleşmesine katkıda bulunmayı da amaçlamaktadır.

Merkezin oluşturulma sürecinde, Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültelerimiz ile işbirliği yapılmış olup, konularında uzman Hakemler arasında, Hukuk Fakültelerimizden öğretim görevlilerimiz GTO Hakem Listelerinde yer almışlardır. Hakem Listesinde ayrıca bu sürecin yerleşmesinde katkılarının büyük olacağını düşündüğümüz, Gaziantep Barosuna kayıtlı Avukatlar ve yine Odamızın çeşitli meslek gruplarından, konularında uzman İş insanları yer almaktadır.

Ticaret ve sanayi erbabının, ticari veya sınai ihtilaflarının, tahkim yoluyla çözümünü istedikleri takdirde, akdedecekleri sözleşmelere, “BU SÖZLEŞMEDEN VEYA BU SÖZLEŞME İLE İLGİLİ OLARAK DOĞACAK İHTİLAFLAR, GTO TAHKİM ESASLARI HÜKÜMLERİ UYARINCA TAHKİM YOLUYLA HALLEDİLİR” şartının (TAHKİM ŞARTI) konulması veya bu konuda hakemlik sözleşmesi yapılması, hakem seçimi ve sayısıyla ilgili bilgilerin de belirtilmesi ve anlaşmazlık vukuunda, Gaziantep Ticaret Odası’na başvurması yeterli olacaktır.

Taraflar isterse, uyuşmazlık çıkmadan önce veya uyuşmazlık ortaya çıktıktan sonra da, ticari sözleşmelerinden harici olarak detaylı bir tahkim sözleşmesi yapabilirler. Bu sözleşmenin örneğini Odamızdan temin edebilirler.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin katkılarıyla, yakın bir zamanda kurulan TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi ile 04.03.2021 tarihinde yapmış olduğumuz İş Birliği Sözleşmesiyle üyelerimize Arabuluculuk Konusunda destek olmayı hedefliyoruz.
Arabuluculuk hizmetinden faydalanmak isteyen taraflar, aralarında bir arabuluculuk sözleşmesi yapabilecekleri gibi, arabuluculuk sözleşmesi mevcut olmasa bile, arabuluculuk talebini Sekreterliğe ulaştırmak suretiyle Merkez nezdinde arabuluculuk sürecini başlatabileceklerdir.

Merkezimiz, Tahkim ve Arabuluculuk hakkında gelişmeleri takip ederek üyelerimizi bilgilendirecektir.