-TAHKİM NEDİR?

Tarafların, bağlayıcı bir karar verecek olan tarafsız kişi (hakem) önünde, iddia ve savunmalarını ileri sürdükleri usuldür. Hakem kararı, mahkeme kararı gibi bağlayıcıdır ve kesinleştikten sonra ilamlı icraya konulabilir.