-TAHKİME NASIL BAŞVURULUR?

Tahkim talebinde bulunmak için tarafların aralarında yaptığı Ticari Sözleşmelerde Tahkim şartı veya aralarında haricen imzaladıkları Tahkim Sözleşmesi olması şartıyla;

Gaziantep Ticaret Odası bünyesinde bulunan Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine fiziki veya elektronik ortamda başvurulabilir. İdari masraflar ile hakem ücret avansının yatırılmasından sonra GTOTAM hakem ataması yapar, dilekçe sekreterya kanalıyla tebliğ edilir ve süreç başlar.