Başvuru Yapmak ve Randevu Almak için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

İletişime geçin

GTO TAHKİM VE ARABULUCULUK MERKEZİ (GTO TAM)

Oda üyelerimizin, iş insanlarının hukuki uyuşmazlıklarda, davaların görülmesi sırasında yaşadığı zaman kaybı ve bunun getirdiği maddi kayıplar, ticari sırların 3.kişiler önünde açığa çıkması gibi problemlerin önüne geçilmesi, Adli Yargının yaşadığı iş yoğunluğuna alternatif çözüm oluşturması amacıyla, 5174 Sayılı TOBB Kanununun Odamıza verdiği yetki neticesinde, Oda Meclisimizin 31.07.2019 tarih ve 39-16 sayılı oluruyla, Gaziantep Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezinin açılmasına karar verilmiştir.

“Geciken Adalet Adalet Değildir”

Adaletin geç işlemesi, Ticari hayatın önünü tıkadığından,  bu ihtilafların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması İş dünyası açısından büyük önem taşıyor. Türkiye’ de davaların çözüme kavuşma süresi ortalama 2 yıldır. İtirazla, temyizle beraber bu süre 4 yıla çıkmaktadır. Bu ortalama bir süredir. 10 yılı aşkın bir süre devam eden davalar da bilinmektedir. Çözüme kavuşması beklenen bir davanın yıllarca sonucunun beklenmesi, ticari hayatı sekteye uğratmakta bu durum bazen bir domino taşı etkisi yaratarak zincirleme olarak işletmenin sonunu da getirebilmektedir.

Av. Ayla DÜZGÖREN, Gaziantep Ticaret Odası Genel Sekreter Yrd.

Sıkça Sorulan Sorular

Tahkim Nedir ?

Tahkim Nedir ?

Tahkim, uyuşmazlıkların devlet mahkemeleri yerine hakem denilen özel kişiler aracılığıyla çözmeye yönelik bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Hangi Konularda Tahkime Gidilebilir ?

Taşınmaz mallar üzerindeki ayni haklardan veya iki tarafın iradelerine tabi olmayan işlerden kaynaklanan uyuşmazlıklar tahkime elverişli değildir. Bunun dışındaki uyuşmazlıklarda tahkime gidilebilir.

Nasıl Başvurabilirim ?

  • Tahkime başvurmak isteyen taraf, başvurusunu GTOTAM Sekreterliğine sunar.
  • Başvuru harcı yatırılır.
  • Sekreterlik, başvuruyu davalıya tebliğ eder. Davalı 30 gün içinde sekreterliğe cevap dilekçesini sunar ve dilekçe teatisi devam eder